Salgın döneminde ileri yaştaki kişilerin yalnızlığı arttı

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Kısmı Lideri Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı önderliğinde yürütülen “Pandemi Devrinde Yaşlılık ve Yalnızlık” çalışması, 20 Kasım-30 Kasım 2020 tarihleri ortasında çevrimiçi anket yoluyla Türkiye’nin farklı vilayetlerinden 60 yaş ve üzeri bin 598 iştirakçiyle gerçekleştirildi.

Toplam 30 sorudan oluşan ankette; iştirakçilerin yalnızlık duygusu, iştirakçilere yalnızlığın çağrıştırdığı hisler, iştirakçilerin yalnız hissettiklerinde yöneldikleri aktiviteler, memnunluk seviyeleri, sıhhat durumları, Covid-19 virüsüne yakalanma oranları ve pandemi sürecinin yaşlı bireylerin sosyo-kültürel durumlarına tesiri üzerine sorular yer aldı.

Yalnızlık en çok mutsuzluğu çağrıştırıyor

“Kendinizi ne sıklıkta yalnız hissedersiniz?” sorusuna iştirakçilerin yüzde 22,2’si “hiçbir zaman”, yüzde 37,7’si “ara sıra”, yüzde 22,8’i “nadiren”, yüzde 11,4’ü “çok sık”, yüzde 5,6’sı “her zaman” biçiminde cevapladı. Çalışmada ayrıyeten bekar olan yaşlı bireylerin evlilere nazaran kendilerini daha yalnız hissettikleri görüldü. Bu süreçte yalnızlık hissinin yüksek olduğu iştirakçinin yüzde 68,7’si pandemi sürecinde yakınlarıyla görüşememesinin bir sonucu olarak kendini yalnız hissettiklerini lisana getirdi.

“Yalnızlık size hangi hisleri çağrıştırıyor?” sorusuna iştirakçilerden en sık alınan yanıt yüzde 20,8 ile mutsuzluk olmuştur. İştirakçilerin yüzde 16,6’sı keder karşılığını verirken yüzde 10,0’ı çaresizliği, yüzde 9,8’i vefatı, yüzde 8,3’üne hüznü çağrıştırdığını belirtti.

Ankette yer alan “Genel olarak tüm ömrünüzü düşündüğünüzde kendinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusuna iştirakçilerin yüzde 58,3 “orta seviyede mutluyum”, yüzde 27,7’si “çoğunlukla mutluyum”, yüzde 10,6’ı “çoğunlukla memnun değilim”, yüzde 3,4’i ise “hiç keyifli değilim” cevabını verdi.

“Yalnızlık hissini ağır biçimde hissettirdi”

Üsküdar Üniversitesi’nde ikincisini bu yıl düzenledikleri ‘Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’ nda yalnızlığı bir çok tarafıyla ele aldıklarına dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Kısmı Lideri Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, araştırma sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Araştırma sonuçlarına nazaran yalnızlık duygusu bakımından öne çıkan özelliğin uygar durum olduğu göze çarptı. Boşanmış yahut eşini kaybetmiş yaşlı bireylerin evli iştirakçilere göre kendilerini daha yalnız hissettikleri tespit edildi. Pandemi boyunca yakınlarıyla görüşememe yaşlı bireylerin “yalnızlık” hissini daha ağır bir biçimde hissetmesinde tesirli faktörlerden biri olduğu ortaya çıkmıştır.

Yalnızlığın çağrıştırdığı hislere dair verilen karşılıklardan en yüksek oranlara sahip olanlar sırasıyla “mutsuzluk”, “üzüntü”, “çaresizlik”, “ölüm” ve “hüzün” oldu. Hasebiyle, yakın etrafıyla görüşme imkânı kısıtlanmış olan yaşlı bireylerin yalnızlığı en olumsuz manalarıyla hissedip deneyim ediyor olmaları mümkün görünmektedir. İştirakçilerin yalnızlık hissettiklerinde en çok ibadete, televizyon ve telefona ve dışarı çıkmaya yöneldikleri görülmüştür. Bu sonuç, yalnızlık hissini aşmaya yönelik ruhsallığın ve toplumsallaşmanın kıymet taşıdığını göstermektedir. Yalnızlıktan kaynaklanan olumsuz ruh hallerinin teselli, yakınlık ve bağ kurma üzere duygusal muhtaçlıklar ortaya çıkarıyor oluşu değerli bir nokta.

Salgına yakalanma oranlarında “hayır” karşılığı %90,4 üzere büyük bir orana sahiptir ve iştirakçilerin birçoklarının sıhhat seviyeleri bakımından çoklukla sağlıklı hissettikleri tarafında cevap vermiş oluşu da bu oranla uyumlu görünmektedir. Virüse yakalanmayan iştirakçiler ortasında bekarların oranı ise beklenebileceği üzere daha yüksektir.

İştirakçilerin birden fazla, Pandemi boyunca gündelik rutinlerinin değiştiğini, genel sıhhat meselelerini takip etmede zorlandıklarını, birtakım ekonomik zorluklar yaşadıklarını, yeme sıklığında artış gözlemlediklerini ve aile bağlarında kopma hissettiklerini tabir etmişlerdir. Bu bakımdan, Pandeminin sosyo-kültürel durumlarına direkt tesir ettiği açıktır.

İştirakçilerin büyük çoğunluğu virüse yakalanmadığı halde, başka sıhhat problemlerini gereğince sistemli takip edemedikleri ve tedavileri aksadığı için sıhhat açısından kırılganlık göstermeye devam etmektedirler. Ekonomik problemlerin varlığı, toplumsallaşma eksikliği, artan yalnızlık duygusu ve yakınlık hasreti çekmek ruhsal yeterli oluş açısından da zahmet çektiklerinin göstergesidir. Pandemi sonrasında da 65 yaş üzeri nüfusun hem fizikî hem ruhsal sıhhat sorunlar bakımından daha kırılgan ve olumsuz etkilenen kesim olması gözden kaçırılmaması gereken bir ihtimaldir.”


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Toplulukla İletişimde Kalın

Bir yastık'a şimdi abone olun ve Hayat Arkadaşınızıbulun!

Biryastik.Net İlk 1000 Üyesini tüm paketlerde ücretsiz olarak kabul ediyor. Bu fırsatı kaçırmayın !!!

Bir yastık’a abone olun

Bir yastık size, sizin için uygun arkadaşınızı bularak bu süreci hızlandırmanız için fırsat sunuyor.

Şimdi üye Ol

www.biryastik.net  Copyright 2020 Tüm Hakları Saklıdır. •

Üyeler Kendi yükledikleri yazı ve medyadan sorumludurlar.